Türkmenistanda tebigy we takyk ylymlary ösdürmegiň Döwlet maksatnamasy we ony durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy

23:0015.08.2015
0
1669
Türkmenistanda tebigy we takyk ylymlary ösdürmegiň Döwlet maksatnamasy we ony durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 14-nji awgustda geçirilen hökümet mejlisinde Türkmenistanda tebigy we takyk ylymlary ösdürmegiň Döwlet maksatnamasyny we ony durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyny tassyklady.

Onuň esasy maksady Türkmenistanda tebigy we takyk ylymlary hem-de innowasiýa senagatyny ösdürmekden, ýaş işgärleriň — hünärmenleriň we alymlaryň taýýarlanylyşyny kämilleşdirmekden, ýaşlary ylym-bilim ulgamynyň işine we ýokary tehnologiýalary özleşdirmäge işjeň gatnaşmaga çekmekden, ýurduň intellektual mümkinçiliklerini artdyrmakdan ybaratdyr. Maksatnamany üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, degişli çäreleri bellemek göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem döwlet Baştutanynyň Karary bilen Türkmenistanda intellektual eýeçiligi ösdürmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasy tassyklanyldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň