Arhiw

«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň täze tertibini paýlaşdy

19:0009.03.2023
0
35272
«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň täze tertibini paýlaşdy

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň 1-nji aprelden başlap, Aşgabat halkara howa menziline amala aşyryljak ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi çap edildi. Bu tertip awiakompaniýasynyň resmi saýtynda ýerleşdirilendir.

Şoňa görä, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabat şäheri bilen welaýatlaryň arasyndaky uçar gatnawlaryň sanyny artdyrandygyny görmek bolar. Şeýle hem welaýatlaryň merkezi şäherleriniň arasyndaky gatnawlar hem ýerleşdirilipdir.

2023-nji ýylyň 01-nji aprelinden Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi

Uçuşyň ugry

Gatnaw belgisi

Uçýan güni

Uçyan wagty

Gonýan wagty

Aşgabat – Daşoguz

T5-101

her gün

06-00

06-50

Aşgabat – Daşoguz

T5-115

1

21-10

22-00

Aşgabat – Daşoguz

T5-111

2

19-00

19-50

Aşgabat – Daşoguz

T5-113

2,5

09-50

10-40

Aşgabat – Daşoguz

T5-105

3,4

17-25

18-15

Aşgabat – Daşoguz

T5-103

4

09-50

10-40

Aşgabat – Daşoguz

T5-107

5,6

18-10

19-00

Aşgabat – Daşoguz

T5-109

7

17-25

18-15

Aşgabat – Türkmenabat

T5-171

her gün

06-10

07-00

Aşgabat – Türkmenabat

T5-175

2,3,5,6

17-30

18-20

Aşgabat – Türkmenabat

T5-177

1,4

16-40

17-30

Aşgabat – Türkmenabat

T5-179

7

21-55

22-45

Aşgabat – Mary

Т5-127

her gün

06-20

07-00

Aşgabat – Mary

Т5-131

1,3,4,6,7

17-55

18-35

Aşgabat – Mary

Т5-129

2,5

17-00

17-40

Aşgabat – Türkmenbaşy

T5-241

her gün

06-30

07-30

Aşgabat – Türkmenbaşy

T5-247

1,3,6,7

18-00

19-00

Aşgabat – Türkmenbaşy

T5-249

2,4,5

21-10

22-10

Aşgabat – Kerki

T5-313

1,5,7

10-00

11-00

Aşgabat – Kerki

T5-315

3,6

12-00

13-00

Daşoguz – Aşgabat

T5-102

her gün

07-50

08-40

Daşoguz – Aşgabat

T5-116

1

23-00

23-50

Daşoguz – Aşgabat

T5-112

2

20-50

21-40

Daşoguz – Aşgabat

T5-114

2,5

16-00

16-50

Daşoguz – Aşgabat

T5-106

3,4

19-15

20-05

Daşoguz – Aşgabat

T5-104

4

15-25

16-15

Daşoguz – Aşgabat

T5-108

5,6

20-00

20-50

Daşoguz – Aşgabat

T5-110

7

19-15

20-05

Türkmenabat – Aşgabat

T5-172

her gün

08-00

08-50

Türkmenabat – Aşgabat

T5-176

2,3,5,6

19-20

20-10

Türkmenabat – Aşgabat

T5-178

1,4

18-30

19-20

Türkmenabat – Aşgabat

T5-180

7

23-45

*00-35

Mary – Aşgabat

Т5-128

her gün

08-00

08-40

Mary – Aşgabat

Т5-132

1,3,4,6,7

19-35

20-15

Mary – Aşgabat

Т5-130

2,5

18-40

19-20

Türkmenbaşy – Aşgabat

T5-242

her gün

08-40

09-40

Türkmenbaşy – Aşgabat

T5-248

1,3,6,7

20-10

21-10

Türkmenbaşy – Aşgabat

T5-250

2,4,5

23-10

*00-10

Kerki – Aşgabat

T5-314

1,5,7

12-00

13-00

Kerki – Aşgabat

T5-316

3,6

14-00

15-00

Daşoguz – Türkmenbaşy

T5-235

2,5

11-40

12-50

Daşoguz – Mary

T5-225

4

11-40

12-30

Türkmenbaşy – Daşoguz

T5-236

2,5

14-00

15-00

Mary – Daşoguz

T5-226

4

13-30

14-25

Mary – Daşoguz

T5-226

4

13-30

14-25

Daşoguz – Mary

T5-225

4

11-40

12-30

*Uçuş rejesi üýtgäp biler

* – Gonýan wagty indiki gün

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň