Türkmenistanda galla oragy tamamlanyp barýar

12:2002.07.2015
0
1503

Türkmenistan boýunça 1 million 284 müň 486 tonna bugdaý hasyly ýygnaldy. Galla oragy bilen birlikde ýygnalan hasyly talabalaýyk saklamak üçin bugdaý hasylyny kabul ediş nokatlaryndan elewatorlara we ammarlara daşamak işleri utgaşykly dowam edýär.  

 Şeýle hem bugdaý oragyndan boşan meýdanlarda sürüm işleri geirilp, şol ýerlere aralyk ekinlerini ekmek işleri alnyp barylýar.

Şu günler ýurdumyzyň pagtaçylary gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de ösüş suwuny tutmak işlerini alyp barýarlar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň