Aşgabatda Kongressler köşgünde halkara lukmançylyk maslahaty geçiriler

11:3628.06.2015
0
1435

21-22-nji iýulda Aşgabatda, täze Kongressler köşgünde halkara lukmançylyk maslahaty geçiriler.

Şeýle hem Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň we BMG-niň beýleki edaralarynyň gatnaşmagynda “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp, okuw maslahatlary we duşuşyklar guralar.

Şanly sene mynasybetli guraljak dabaralaryň çäklerinde 19—23-nji iýulda birnäçe çäreleri, şol sanda 21-nji iýulda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň günüň dabaralaryny geçirmek bellenilýär.   

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň