Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Adalat ministrligi raýatlar bilen kabul edişlik geçirer

10:5512.01.2023
0
49216
Aşgabatda Adalat ministrligi raýatlar bilen kabul edişlik geçirer

21-nji ýanwarda, sagat 9:00-dan 12:00-a çenli, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda raýatlary kanuny meseleler boýunça kabul edişlik bolar.

Kabul edişlik Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturanyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň işgärleri we Aşgabat şäher adwokatlar birleşiginiň agzalary tarapyndan geçiriler.

Adalat ministrliginiň salgysy: Aşgabat, Arçabil şaýoly, 150.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 39-19-20; 39-19-21.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň