Paýtagtyň onkologiýa ylmy-kliniki merkezi iň gowy saglygy goraýyş edarasy boldy

22:0909.06.2015
0
2193
Paýtagtyň onkologiýa ylmy-kliniki merkezi iň gowy saglygy goraýyş edarasy boldy

Paýtagtyň onkologiýa ylmy-kliniki merkezi “Saglygy goraýyş ulgamynyň iň gowy edarasy” diýen hormatly ada eýe boldy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde guran bäsleşigine ýurduň lykmançylyk edaralarynyň 67-si gatnaşdy.

Bäsleşigiň emin agzalary sagaldyş edaralarynyň her biriniň işi bilen içgin tanşyp, işgärlere we saglygy dikeltmäge gelýänlere döredilýän şertlere, zähmet kanunçylygynyň ýerine ýetirilişine baha berdiler.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň