«Türkmenhowaýollary» 5-nji iýundan Aşgabat — Kiýew — Aşgabat ugry boýunça howa gatnawlaryny amala aşyryp başlaýar

11:3328.05.2015
0
2631
«Türkmenhowaýollary» 5-nji iýundan Aşgabat — Kiýew — Aşgabat ugry boýunça howa gatnawlaryny amala aşyryp başlaýar

«Türkmenhowaýollary» Döwlet milli gullugy 2015-nji ýylyň 5-nji iýunyndan Aşgabat — Kiýew — Aşgabat ugry boýunça wagtly-wagtynda howa gatnawlarynyň amala aşyrylyp başlanýandygyny ýolagçylaryň dykgatyna ýetirýär.

Howa gatnawlary hepdede 2 (iki) gün — anna we ýekşenbe günleri amala aşyrylar.

Goşmaça maglumat almak üçin şu telefonlar boýunça ýüz tutup bilersiňiz: 39-17-17 (18, 19, 20). 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň