Soňky habarlar

Arhiw

Domodedowo howa menzili oktýabr aýynda Türkmenistana uçuşlaryň tertibini çap etdi

12:1907.10.2022
0
42253
Domodedowo howa menzili oktýabr aýynda Türkmenistana uçuşlaryň tertibini çap etdi

Domodedowo halkara howa menzili resmi web sahypasynda «S7 Airlines» awiakompaniýasynyň Türkmenistana uçuşlarynyň tertibini çap etdi. Oňa laýyklykda, uçuşlar 2022-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda başlar.

Awiakompaniýanyň uçarlary Moskwa-Türkmenbaşy howa ýoly boýunça duşenbe günleri 1-nji terminaldan uçar. S7 3237 gatnawy Moskwadan ýerli wagt bilen sagat 3:30-da uçar. Uçuş 3 sagat 35 minut dowam eder.

Türkmenbaşydan bolsa S7 3238 gatnawy Aşgabat wagty bilen sagat 10:05-de uçup, Moskwa wagty bilen sagat 11:35-de gonar. Uçuş 3 sagat 30 minut dowam eder.

Uçuşlar Airbus A320-200 uçarynda amala aşyrylar.

Şu gün Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň «S7 Airlines»-iň uçuşlarynyň gaýtadan dikeldilýändigini, Moskwadan Türkmenbaşy şäherine uçuşlarynyň täzeden ýola goýulýandygy barada mälim edendigini habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň