Arhiw

S7 Türkmenistana uçar gatnawlaryny dikeldýär

10:2607.10.2022
0
45081
S7 Türkmenistana uçar gatnawlaryny dikeldýär

«S7 Airlines» («Sibir» awiakompaniýasy) 17-nji oktýabrdan Russiýadan Türkmenistana howa gatnawlaryny dikelder. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Telegram-kanalynda habar berdi.

Gatnawlar hepdede bir gezek, diňe duşenbe güni Moskwa ― Türkmenbaşy ― Moskwa aralygynda amala aşyrylar. Uçar Moskwa şäherinden 03:30-da, Türkmenbaşydan 10:05-de uçar.

Petekler awiakompaniýanyň Aşgabatdaky satuw ofisinde satylar. Ofisiň salgysy: Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 174-nji jaý (Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasy).

Habarlaşmak üçin: +99312210593; +99312210592.

Ýolagçylary we olaryň el goşlaryny hasaba almak uçuşa 6 sagat galanda başlap, 2 sagat galanda tamamlanýar.

Oktýabr aýynda Belarusyň «Belawia» awiakompaniýasynyň hem Türkmenistana gatnawlaryny dikeltmegi meýilleşdirýändigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň