Soňky habarlar

Arhiw

Rus wekiliýeti baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdylar

19:5127.09.2022
0
16465
Rus wekiliýeti baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdylar
Surat: gov.spb.ru

Ozal habar berşimiz ýaly, Russiýa Federasiýasynyň ýokary derejeli wekiliýeti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli geçirilýän baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmak üçin, Aşgabada sapar bilen geldiler. Olar düýn Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdiler.

Rus resmi elektron neşirlerinde habar berlişi ýaly, şu gün rus wekiliýeti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň dabaralaryna gatnaşdylar. Olar ir bilen Aşgabatdaky Garaşsyzlyk binasyna gül goýdular, soňra Döwlet münberinde geçirilen baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdylar.

Şeýle-de okaň!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň