Soňky habarlar

Arhiw

Türkiýä wiza resmileşdirmegiň bahalary belli boldy

11:3923.09.2022
0
91563
Türkiýä wiza resmileşdirmegiň bahalary belli boldy

Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe Respublikasyna gitmek üçin bir gezeklik wiza resmileşdirjek bolsa, munuň üçin ABŞ-nyň 60 dollary möçberinde töleg geçirmeli bolarlar. Tölegleriň täze tarifi barada Türkiýäniň Aşgabatdaky wiza merkeziniň resmi saýty habar berdi.

Köp gezeklik wizanyň bahasy ABŞ-nyň 190, üstaşyr wizanyň bahasy bolsa ABŞ-nyň 60 dollary möçberinde kesgitlenildi.

Bu işleri amala aşyrýan Gateway International kompaniýasynyň hyzmat ýygymy ABŞ-nyň 85 dollaryna deň bolar.

Türkiýäniň Aşgabatdaky wiza merkeziniň 2127-nji (G.Kulyýew) köçäniň 88-nji jaýynda ýerleşýändigini ýatladýarys. Merkez ir sagat 9-dan öýlän 17-ä çenli işleýär.

Merkezde wiza resmileşdirmek üçin elektron poçta arkaly önünde ýazylmalydygyny ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň