Soňky habarlar

Arhiw

Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň nyşanynyň täze nusgasy tassyklanyldy

08:5716.09.2022
0
15969
Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň nyşanynyň täze nusgasy tassyklanyldy
Surat: Türkmenmetbugat

Ozal habar berşimiz ýaly, düýn — 15-nji sentýabrda Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow birleşigiň agzalaryny hem-de onuň işine işjeň gatnaşýan beýleki adamlary höweslendirmek we sylaglamak maksady bilen, degişli Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşanynyň täze nusgasy hem-de onuň Düzgünnamasy, şeýle-de nyşanyň Ýazgysy tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň