“Don ýakalarynyň baglary” Türkmenistana öz önümlerini ýollamaga başlady

09:3924.03.2015
0
1140
“Don ýakalarynyň baglary” Türkmenistana öz önümlerini ýollamaga başlady

“Don ýakalarynyň baglary” milli azyk önümleri topary (Wolgograd) Türkmenistana çaga iýmitlerini eksport edip başlady. Bu barada Russiýanyň “Interfaks-Günorta” Agentligi habar berýär.

“Çaga iýmitlerini ýollamak barada şertmana baglaşyldy, önüm türkmen dilindäki ýazgy bilen belgilendi we ilkinji ugradylyşy ýola goýuldy. Heniz möçberler barada gürrüň ederden irräk, sebäbi islegleri öwrenmek gerek” diýip, çeşme söhbetdeşiň pikirini getirýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň