Soňky habarlar

Arhiw

Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestr «Pariž, meniň söýgim!» atly konserte çagyrýar

15:5413.05.2022
0
8315
Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestr «Pariž, meniň söýgim!» atly konserte çagyrýar

28-29-njy maýda Tahyr Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestr Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny «Pariž, meniň söýgim!» atly konserte çagyrýar.

Konsertiň dowamynda dürli ýyllarda döredilen, dünýä meşhur bolan fransuz sazlary ýaňlanar.

Konsert Türkmenistanyň Nebit-gaz medeni işewürlik merkezinde geçiriler. Konsert 19:00-da başlanar.

Konsert üçin petekleri şu görýän telefon belgileriňize jaň edip sargyt edip bilersiňiz: 55-90-15, 862-53-28-71

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň