Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat şäherindäki teatrlar sahna eserlerine tomaşa etmäge çagyrýar

14:5619.04.2022
0
7085
Aşgabat şäherindäki teatrlar sahna eserlerine tomaşa etmäge çagyrýar

Aşgabat şäherindäki teatrlar paýtagtyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny şu hepdäniň dynç alyş günleri teatrlarda görkeziljek sahna eserlerine tomaşa etmäge çagyrýar.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry:

 • 22-nji aprel: «Hindi rowaýaty» 19:00;
 • 23-nji aprel: «Gelinler» 19:00;
 • 24-nji aprel: «Sen söýseň meni» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry:

 • 22-nji aprel: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 17:00; 19:00;
 • 23-nji aprel: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 17:00; 19:00;
 • 24-nji aprel: «Aýdym-sazly gülki agşamy» 17:00; 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry:

 • 22-nji aprel: «Şekspir barada teatrlaşdyrylan oýun» 19:00;
 • 23-nji aprel: «Kolobok» 13:00;
 • 23-nji aprel: «Sekiz sany söýýän zenan» 19:00;
 • 24-nji aprel: «Buratinonyň başdan geçirenleri» 13:00;
 • 24-nji aprel: «Islegleri ýerine ýetiriji» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 22-nji aprel: «Seniň yşgyňda perwana» 19:00;
 • 23-nji aprel: «Münetjim» 19:00;
 • 24-nji aprel: «Ependi sen kim?» 16:00; 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 22-nji aprel: «Gülki agşamy» 19:00;
 • 23-nji aprel: «Oýun bir, maza iki» 19:00;
 • 24-nji aprel: «Ýediň enesi» 19:00.

Türkmen Döwlet gurjak teatry:

 • 22-nji aprel: «Gurjak gyz» 19:00;
 • 23-nji aprel: «Towşanjygyň öýi» 12:00;
 • 23-nji aprel: «Söýgi bizi halas eder» 19:00;
 • 24-nji aprel: «Basgançagyň aşagynda kim ýaşaýar» 17:00;
 • 24-nji aprel: «Çagaly öý bazar» 19:00.

Bellik: Teatr sahnalarynda görkeziljek oýunlara tomaşa etmek üçin petekleri teatrlaryň kassalarynda satyn alyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň