Soňky habarlar

Arhiw

Geçen hepde TDHÇMB-niň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy

23:0506.02.2022
0
3767
Geçen hepde TDHÇMB-niň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Şweýsariýanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri bolsa «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň degişli kärhanasynda öndürilen EKO-93 kysymly awtobenzini satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 52 million 60 müň dollaryna deň boldy.

Türkmenistanyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 53 million 790 müň manatdan gowrak bolan ýokary dykyzlykdaky polietileni hem-de el halylaryny satyn aldylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň