Turkmenistanda hokkeý ýaryşy başlanýar

14:4107.02.2015
0
1179

 Aşgabat , 07.02.2015 «Türkmenportal».

Şu ýylyň 10-njy fewralynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň baýramyna hem-de Bitaraplyk we parahatçylyk ýylyna bagyşlanyp geçirilýän hokkeý ýaryşyna badalaga berler. Ýaryşlar Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda hem-de “Galkan” sportuň gyşky görnüşleri merkezinde geçiriler.

Hokkeý ýaryşynyň geçiş tertibi

10-14.02.2015 ý

«A» topar («Galkan» gyşky spot toplumy)

«Galkan»

«Oguzhan»

«Watançy»

«Alp Arslan»  

«B» topar (Gyşky oýunlar sport toplumy)

«Şir»

«Nesil»

«Bürgüt»

«Merdana»

I tapgyr 10.02.2015 ý.

«Galkan» — «Watançy» — 10.00

«Oguzhan» — «Alp Arslan» — 13.00

«Şir» — «Bürgüt» — 16.00

«Nesil» — «Merdana» — 19.00

II tapgyr 11.02.2015 ý.

«Alp Arslan» — «Watançy» — 10.00

«Galkan» — «Oguzhan» — 13.00

«Bürgüt» — «Merdana» — 16.00

«Şir»— «Nesil» — 19.00

III tapgyr 12.02.2015 ý.

«Oguzhan» — «Watançy» — 10.00

«Galkan» — «Alp Arslan» — 13.00

«Bürgüt» — «Nesil» — 16.00

«Şir» — «Merdana» — 19.00

13.02.2015 ý. Ýarym final duşuşyklary

«A» toparyň ýeňijisi bilen «B» toparda

2-nji orny eýelän komandanyň duşuşygy — 10.00

«B» toparyň ýeňijisi bilen «A» topada

2-nji orny eýelän komandanyň duşuşygy — 14.00

14.02.2015 ý. (Gyşky oýunlar sport toplumy)

3-nji orun ugrundaky duşuşyk 10.00

Final 15:00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň