Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky kärendeçilere ýörite kiçi göwrümli karzlary berýär

10:2225.12.2021
0
8120
Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky kärendeçilere ýörite kiçi göwrümli karzlary berýär

Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek we maldarçylyk bilen meşgullanýan kärendeçilere ýörite kiçi göwrümli karzlary hödürleýär.

Karzlaşdyrmagyň şertleri:

  • Karzyň möçberi – 30 000 manat möçberine çenli;
  • Karzyň göterimi – ýyllyk 10 göterim;
  • Karzyň möhleti – üç ýyla çenli.

Karzy resmileşdirmek bilen baglanyşykly ähli soraglar üçin

Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň baş edarasyna we şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň nagt we nagt däl tölegleri kabul edýändigini ýatladýarys.

Halkbankyň baş edarasynyň salgysy:

744013, Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow köçesi, 154 jaý.

(99312) 44-48-37

(99312) 22-73-23

E-mail: info@halkbank.gov.tm

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň