Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň «Halkbank» PTB Köneürgenç şäherindäki şahamçasynyň täze binasy guruldy

16:4223.07.2021
0
4412
Türkmenistanyň «Halkbank» PTB Köneürgenç şäherindäki şahamçasynyň täze binasy guruldy

Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherindäki şahamçasynyň täze binasy guruldy.

«Halkbank» şahamçalary Türkmenistanyň ähli sebitlerinde hereket edip, olarda ilata dürli goýumlar we hyzmatlar hödürlenýär.

Häzirki wagtda Daşoguz welaýatynda dört sany şahamça bar bolup, olaryň ikisi Daşoguz şäherinde, biri Köneürgenç etrabynda, beýlekisi bolsa S.A.Nyýazow adyndaky etrapda ýerleşýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň