Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2021: henize çenli 17 pökgi geçirildi

11:3408.12.2021
0
325
Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2021: henize çenli 17 pökgi geçirildi

Futbol boýunça Türkmenistanyň kubogynyň şu möwsüminde çarýek final we ýarym final duşuşyklarynda derwezelere jemi 17 pökgi geçirildi.

Pökgi geçirmekde ýaryşyň finalçylary «Ahal» bilen «Şagadam» beýleki bäsdeşlerinden öňe saýlanýar. Bu toparlaryň futbolçylary iki duşuşykda garşydaş derwezelere 4 pökgi geçirip bildiler.

«Altyn asyr» bolsa ýaryşy 3 gol bilen tamamlady. Şeýle hem «Nebitçi» 2, galan toparlar bir pökgi geçirip bildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň