Soňky habarlar

Arhiw

Hytaýda mundan 200 müň ýyl ozala degişli çagalaryň elleriniň yzlary tapyldy

18:2915.09.2021
0
3046
Hytaýda mundan 200 müň ýyl ozala degişli çagalaryň elleriniň yzlary tapyldy

Guançžou uniwersitetiniň arheologlary, takmynan, 200 müň ýyl ozal Tibet platosynda galdyrylan çagalaryň elleriniň we aýaklarynyň yzlaryny tapdylar. Yzlar hek daşy plitalarynda saklanyp galypdyr.

Alymlar yzlary galdyran çagalaryň ýaşynyň 7-den 12-ä çenli üýtgeýändigini anykladylar. Yzlar tötänleýin däl-de, oýun wagtynda bilgeşleýin galdyrylan bolmaly. «Gazeta.ru»-nyň habaryna görä, radiometrik maglumatlar bu hek ýataklarynyň 169-226 müň ýyllykdygyny görkezdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň