Arhiw

Hindistanda suw joşgunlary emele geldi

15:2224.07.2021
0
4314

Hindistanda güýçli ýagan masson ýagyşlarynyň netijesinde suw joşmalary we toprak süýşmeleri emele geldi.

Betbagtçylygyň merkezinde Maharaştra welaýatynyň Raigad etraby bar. Onlarça adamyň dereksiz ýitendigi habar berildi.

Ýagyş sebäpli derýalar kenarlaryny doldurdy we ýurduň günbatar kenarýakasyndaky birnäçe ilatly ýerleri suw basdy. Suw sebäpli halas edijileriň işine päsgelçilik döredilýär. Klimatologlaryň pikiriçe, güýçli ýagyş Araw deňziniň has ýokary temperaturasy bilen baglanyşyklydyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň