Soňky habarlar

Arhiw

Russiýadan Türkmenistana ýene iki sany ýörite uçar gatnawy amala aşyrylar

23:5519.04.2021
0
13372
Russiýadan Türkmenistana ýene iki sany ýörite uçar gatnawy amala aşyrylar

22-nji we 29-njy aprelde Moskwadan Türkmenabada iki sany ýörite uçuşy amala aşyrmak meýilleşdirilýär. «Türkmenistan» awiakompaniýasy bu uçuşlar bilen ýurduň Russiýadaky raýatlaryny alyp gelmegi meýilleşdirýär diýip, Türkmenabat şäherindäki Halkara howa menziliniň sowal-jogap gullugy habar berdi.

Ýer ýüzüni gurşap alan koronowirus pandemiýasy sebäpli, Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň mart aýynda halkara howa gatnawlaryny ýatyrandygyny ýatladýarys. Şondan bäri «Türkmenistan» awiakompaniýasy tarapyndan diňe wagtal-wagtal ýörite uçuşlar amala aşyrylýar.

Daşary ýurtlardan getirilýän raýatlar 21 günlük karantin gözegçiliginde saklanylýar. Uçara diňe COVID-19 barlagy arassa geçen ýolagçylaryň mündürilýändigini hem ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň