Arhiw

«Altyn Asyr» mobil operatory «Oraza» hyzmatyny hödürleýär

12:1713.04.2021
0
57395
«Altyn Asyr» mobil operatory «Oraza» hyzmatyny hödürleýär

«Altyn Asyr» Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti öz müşderilerine, Oraza aýy mynasybetli ýörite hyzmaty hödürleýär. Bu hyzmatdan peýdalanmak bilen siz ykjam telefon ekranlaryňyzda özüňiziň ýaşaýan welaýatlaryňyza görä agyz beklenýän we açylýan wagtlaryny görmek mümkinçiligine eýe bolup bilersiňiz!

Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz

Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peýdalanyp bilersiňiz:

*0870*1# – Ahal welaýaty we Aşgabat şäheri üçin

*0870*2# – Balkan welaýaty üçin

*0870*3# – Daşoguz welaýaty üçin

*0870*4# – Mary welaýaty üçin

*0870*5# – Lebap welaýaty üçin.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň