Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysadyýet topluma gözegçilik edýän wise-premýere käýinç yglan etdi

22:3510.02.2021
0
12353
Türkmenistanyň Prezidenti ykdysadyýet topluma gözegçilik edýän wise-premýere käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Müşşikow Gadyrgeldi Müşşikowiçe käýinç yglan edildi

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň