Soňky habarlar

Arhiw

«Altyn Asyr» hem-de «Ahal» toparlarynyň AFK Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginde geçirjek oýunlarynyň wagtlary belli boldy

17:1629.01.2021
0
4515
«Altyn Asyr» hem-de «Ahal» toparlarynyň AFK Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginde geçirjek oýunlarynyň wagtlary belli boldy

«Altyn Asyr» hem-de «Ahal» toparlarynyň AFK Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginde geçirjek oýunlarynyň wagtlary belli boldy.

Ýeri gelende bellesek, ýakynda Kuala-Lumpur şäherinde geçiren bije çejişliginiň netijesinde Türkmenistanyň futbol çempionatynyň ýeňijisi «Altyn Asyr» bilen kümüş medalyň eýesi «Ahal» toparlary öz garşydaşlaryny bildiler.

Ýurdumyzyň çempiony hem-de Kubogynyň eýesi «Altyn Asyr» topary «F» toparçada Özbegistanyň futbol çempionatyny üçünji hatarda tamamlan AGMK (ýa-da «Nasaf»), Täjigistanyň futbol birinjiliginiň kümüş medalynyň eýesi «Hojand» hem-de Gyrgyz Respublikasynyň çempionatyny ikinji hatarda tamamlan «Alaý» toparlary bilen bäsleşer.

«E» toparça düşen «Ahal» toparynyň garşydaşlary Täjigistanyň Kubok bäsleşiginiň ýeňijisi «Rawşan» hem-de Gyrgyz Respublikasynyň çempiony «Dordoý» toparlary bolarlar.

AFK-nyň Kubogy – 2021-iň toparçalaýyn bäsleşigi 14-20-nji maý aralygynda merkezleşdirilen görnüşde geçiriler. Toparçalaryň ýeňijileri sebitleýin finalda duşuşmaga mümkinçilik alarlar. Iki oýundan ybarat bolan final duşuşygy 11-25-nji awgustda geçiriler.

Ýeri gelende bellesek, saýlama tapgyryna gatnaşýan AGMK topary AFK-nyň çempionlar ligasynyň toparçalaýyn bäsleşigine düşen ýagdaýynda, onda AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginde onuň ornuny Özbegistanyň futbol çempionatynyň kümüş medalynyň eýesi «Nasaf» topary eýelär.

 

AFК-nyň Kubogy-2021. Merkezi sebit. «Е» toparça.

1-nji tapgyr, 14-nji maý (anna)

«Ahal» (Türkmenistan) – «Rawşan» (Täjigistan)

2-nji tapgyr, 17-nji maý (duşenbe)

«Dordoý» (Gyrgyz Respublikasy) – «Ahal» (Türkmenistan)

3-nji tapgyr, 20-nji maý (penşenbe)

«Rawşan» (Täjigistan) – «Dordoý» (Gyrgyz Respublikasy)

 

AFК-nyň Kubogy-2021. Merkezi sebit. «F» toparça.

1-nji tapgyr, 14-nji maý (anna)

AGMK ýa-da «Nasaf» (Özbegistan) – «Alaý» (Gyrgyz Respublikasy)

«Altyn Asyr» (Türkmenistan) – «Hojand» (Täjigistan)

2-nji tapgyr 17-nji maý (duşenbe)

«Alaý» (Gyrgyz Respublikasy) – «Altyn Asyr» (Türkmenistan)

«Hojand» (Täjigistan) – AGMK ýa-da «Nasaf» (Özbegistan)

3-nji tapgyr, 20-nji maý (penşenbe)

AGMK ýa-da «Nasaf» (Özbegistan) – «Altyn Asyr» (Türkmenistan)

«Hojand» (Täjigistan) – «Alaý» (Gyrgyz Respublikasy)

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň