Soňky habarlar

Arhiw

“Ýeňme” sizi epidemiýa we pandemiýa barada webinara çagyrýar

19:4625.01.2021
0
3611
“Ýeňme” sizi epidemiýa we pandemiýa barada webinara çagyrýar

“Ýeňme” jemgyýetçilik guramasy, birnäçe aý bäri sagdyn durmuş ýörelgesine we wirus ýokançlygynyň öňüni almak barada jemgyýetiň habarlylygyny ýokarlandyrmak üçin okuwlary geçirýär.

26-njy ýanwarda “Epidemiýadan - pandemiýa çenli” atly indiki webinar geçiriler.

Webinara şu salgydan gatnaşyp bilersiňiz.

Webinaryň wagty 10:00-dan – 13:00-a çenli.

Maslahatyň ID : 990 1463 7715.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 62 73 10 07

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň