Soňky habarlar

Arhiw

TÝL — 2020: ertir 17-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

15:2109.10.2020
0
2340
TÝL — 2020: ertir 17-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler

10-njy oktýabrda Aşgabat, Mary we Türkmenbaşy şäherlerindäki stadionlarda Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 17-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçiriler.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň bu duşuşyklar barada berýän maglumatlary bilen tanyş boluň

10.10.2020 ý. (şenbe)

“Energetik” – “Aşgabat”

Geçirilýän ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 16:00

Duşuşygyň emini: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), E.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)

Gözegçi emin: E.Ramazanow (Aşgabat ş.)

 

 “Köpetdag” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Köpetdag” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 17:00

Duşuşygyň emini: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)

Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş.), A.Jumaýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: M.Öwezdurdyýew (Mary ş.)

 

 “Ahal” – “Merw”

Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 16:00

Duşuşygyň emini: A.Goşşanow (Tejen ş.)

Kömekçi eminler: S.Gurbanow (Balkanabat ş.), N.Garajaýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)

 

“Şagadam” – “Altyn Asyr”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Başlanýan wagty: 16:30

Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), B.Atdyýew (Tejen ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş.).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň