Arhiw

Aşgabatda Türkmenistandaky din azatlygyna bagyşlanan maslahat geçirildi

23:2425.11.2019
0
3937
Aşgabatda Türkmenistandaky din azatlygyna bagyşlanan maslahat geçirildi

25-nji noýabrda Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Türkmenistanda din we din azatlygy meselelerine bagyşlanan tegelek stol geçirildi ― diýip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýty habar berýär.

Çärä Türkmenistanyň Adalatçysy, Türkmenistanyň Daşary işler, Içeri işler, Adalat ministrliklerinden, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutyndan wekiller, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky dini meseleler boýunça bölüminiň hünärmenleri, şeýle-de Türkmenistanyň çäginde hereket edýän dürli konfessiýalardyr dini guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.    

Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew öz çykyşynyň dowamynda, duşuşyga gatnaşyjylary milli kanunçylygymyza we kabul edilen halkara borçnamalarymyza laýyklykda Türkmenistanda din azatlygyny üpjün etmekde amala aşyrylýan işler bilen tanyşdyrdy. Türkmenistanda dini guramalary hukuk kepillendirmeler bilen üpjün edýän gerekli hukuk giňişligiň hereket edýändigi barada bellenip geçildi.         

Tegelek stola gatnaşyjylar döwlet edaralaryň, jemgyýetçilik we dini guramalaryň arasyndaky gatnaşyklary kämilleşdirmek barada pikir alyşdylar. Türkmenistanyň BMG-niň, ÝHHG-nyň we ÝB-niň adam hukuklaryny goramak pudagyndaky edaralary bilen degişli meýilnamalar hem-de taslamalar arkaly hyzmatdaşlygynyň netijeliligi barada nygtaldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň