Archive news

Aşgabatda Aziada — 2017-ä 50 günüň galmagy mynasybetli çäre geçiriler

11:2316.06.2017
0
8101
Aşgabatda Aziada — 2017-ä 50 günüň galmagy mynasybetli çäre geçiriler

15-nji iýunda Aşgabat şäherinde alnyp barylýan işler bilen dikauçarly tanyşlygynyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti 28-nji iýulda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça şu ýylyň güýzünde Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlaryna 50 günüň galýandygyny belläp, şol günüň ertesi, 29-njy iýulda ähli edara-kärhanalaryň ýolbaşçylaryna we işgärlerine welosipedlerde işe gelmeklerini teklip etdi. Şol gün paýtagtymyzyň çäklerinde nobatçy ulaglar, ýolagçy gatnadýan awtobuslar hereket eder. Munuň özi Aziada — 2017-ä taýýarlygyň çäklerinde guralýan özboluşly çäre bolup, ol jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini yzygiderli berkitmegiň ýolundaky möhüm ädime öwrüler.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň