Archive news

2016-njy ýylda nebit önümleriniň çäkli möçberleri tassyklanyldy

15:2909.01.2016
0
537
2016-njy ýylda nebit önümleriniň çäkli möçberleri tassyklanyldy

Türkmenistanyň Nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna laýyklykda, döwlet dolandyryş edaralaryny, edaralary, kärhanalary, aýry-aýry jemgyýetçilik guramalaryny, hususy telekeçileri we ilatymyzy nebit önümleri bilen bökdençsiz üpjün etmek, şeýle hem bu önümleri has rejeli paýlamak we peýdalanmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň içerki sarp edijileri üçin 2016-njy ýylda nebit önümleriniň çäkli möçberleri tassyklanyldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň