Soňky habarlar

Arhiw

BAE-niň ilçisi Döwletliler köşgünde terbieýelenilýän çagalara 270 sany mekdep sumkasyny hem-de 20 sany kompýuter sowgat berdi

12:1714.09.2023
0
33525

Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky ilçisi Ahmed Al-Hameli täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Şeýh Zaýed ben Sultan Al-Nahaýan adyndaky Döwletliler köşgüne bardy. Bu barada BAE-niň Türkmenistandaky ilçihanasynyň metbugat gullugy habar berdi.

BAE-niň ilçisi Döwletliler köşgüne saparynyň çäginde bu ýerde terbiýelenilýän çagalara ähli zerur mekdep esbaplaryny öz içine alýan 270 sany mekdep sumkasyny hem-de 20 sany kompýuteri gowşurdy.

«Biz Döwletliler köşgünde terbiýelenilýän çagalaryň ýokary hilli bilim alyp, öz geljeklerini üstünlikli gurup bilmekleri üçin goldaw bermäge şat» diýip, Ahmed Al-Hameli belläp geçdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň