Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary tamamlandy

00:2612.10.2015
0
1839
Türkmenistanyň Prezidentiniň Balkan welaýatyna iş sapary tamamlandy

11-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap, Türkmenbaşy şäheriniň halkara howa menzilinden paýtagtymyza ugrady.

Aşgabat şäheriniň Halkara howa menzilinde milletiň Liderini ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň