Soňky habarlar

Arhiw

«Futbol» teleýaýlymy CAFA Nations Cup-2023-iň Türkmenistanyň we Täjigistanyň milli ýygyndylarynyň arasyndaky oýny göni ýaýlymda görkezer

10:5611.06.2023
0
33386

Merkezi Aziýanyň Futbol Assosiasiýasynyň Milletler Kubogynyň «A» toparçasynyň deslapky oýny bolan Türkmenistan — Täjigistan «Futbol» täjik sport ýaýlymy arkaly göni ýaýlymda görkeziler. Bu barada telekompaniýanyň resmi saýtynda habar berildi.

Duşuşyk Daşkent şäherindäki «Pahtakor» stadionynda geçirilip, Aşgabat wagty bilen 18:30-da başlanar.

Türkmenistanda ýaşaýan köpsanly futbol janköýerleri IPTV ulgamynyň üsti bilen, bu oýna «Futbol» teleýaýlymy arkaly tomaşa edip bilerler.

Ýeri gelende ýatlatsak, CAFA-nyň Milletler Kubogy 10-20-nji iýun aralygynda Bişkek (Gyrgyzystan) we Daşkent (Özbegistan) şäherlerinde geçiriler. Ýaryşa Owganystanyň, Eýranyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň hem-de Omanyň milli ýygyndylar gatnaşýar.

Bijä laýyklykda, Türkmenistanyň milli ýygyndysy «A» toparçada Özbegistan, Täjigistan we Oman bilen güýç synanyşar.

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň CAFA Nations Cup 2023-de geçirjek oýunlarynyň senenamasy:

11-nji iýun (ýekşenbe)

18:30 / Täjigistan – Türkmenistan, «Pahtakor» stadiony

14-nji iýun (çarşenbe)

20:30 / Türkmenistan – Özbegistan, «Bunýodkor» stadiony

17-nji iýun (şenbe)

18:30 / Türkmenistan – Oman, «Pahtakor» stadiony

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň