Soňky habarlar

Arhiw

Türkiýäniň Merkezi bankyna ilkinji gezek zenan ýolbaşçy bellendi

13:0010.06.2023
0
31230
Türkiýäniň Merkezi bankyna ilkinji gezek zenan ýolbaşçy bellendi
Surat: toplumsal.com.tr

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Respublikanyň Merkezi bankyna ilkinji gezek zenan ýolbaşçy belledi, ol Hafize Gaýe Erkan diýip, «Trend» ýazýar.

Hafize Gaýe Erkan 1982-nji ýylda doguldy, Bogaziçi uniwersitetini tapawutlanan diplom bilen tamamlady. Ol doktorlyk derejesiniň eýesidir we Prinston uniwersitetinde maliýe inžiringi mowzugy boýunça dissertasiýa gorady.

Şeýle hem hanym Erkan Garward we Stenford uniwersitetletinde goşmaça maliýe bilimini aldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň