Soňky habarlar

Arhiw

«XXI asyrda diplomatiýanyň roly» atly düzme bäsleşigi yglan edildi

17:2711.05.2023
0
61562

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «XXI asyrda diplomatiýanyň roly» atly düzme bäsleşigini yglan etdi.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänler işlerini 2023-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli iberip bilerler. Bäsleşigiň netijeleri 2023-nji ýylyň 2 — 12-nji iýuny aralygynda yglan ediler.

Bäsleşik baradaky giňişleýin maglumatlary institutyň resmi web sahypasyndan alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin: hgi.ddk23@gmail.com

Telefon belgisi: (+993 12) 22-68-76.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň