Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy

09:5617.08.2015
0
896

Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Şotlandiýadan, Gonkongdan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan, Gyrgyzystandan we Ukrainadan gelen telekeçiler azyklyk bugdaýy, arassalanan pagta ýagyny, nah ýüplügi, pagta lintini, süýüm ulýugyni, şeýle hem pagta galyndysyny satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 3 million 70 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Hindistandan we Pakistandan gelen täjirler jemi bahasy 4 million manatdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.

“Türkmenistan: hepdäniň wakalary”, TDH.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň