Arhiw

Gazagystanda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna möhletinden ozal ses bermek başlandy

10:3718.03.2023
0
14509
Gazagystanda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna möhletinden ozal ses bermek başlandy

Gazagystanda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary üçin 26-njy aprelde geçiriljek Mejlisiň deputatlygyna saýlawlar üçin möhletinden öň ses bermek başlandy. Munuň üçin goňşy döwletiň birnäçe şäherinde mümkinçilik döredildi.

Astanada ýaşaýan türkmenistanlylar 16 ― 26-njy mart aralygynda sagat 9-dan 18-e çenli ýurtdaky 1-nji saýlaw uçastogynda ses berip bilýärler. Bu uçastok Otyrar şäheriniň 8/1-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň ilçihanasynda işleýär.

Gazagystandaky 2-nji saýlaw uçastogy Almaty şäherinde döredildi. Uçastok N.Nazarbaýew köçesiniň 137-nji jaýynda ýerleşýär.

Ses bermäge Türkmenistanyň 18 ýaşyny dolduran her bir raýatynyň hukugy bardyr. Olar saýlaw uçastogyna pasporty bilen gelmeli.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň