Soňky habarlar

Arhiw

«Aýbölek» dükanyna türk öndürijileriniň mebelleriniň täze tapgyry gelip gowuşdy

10:1428.12.2022
0
32865

Aşgabatdaky «Aýbölek» mebel dükany Türkiýeden dürli görnüşli mebelleriň täze nusgalarynyň uly tapgyrynyň gelip gowşandygyny habar berýär.

Myhman otagy, ýatylýan otag üçin mebeller, aşhana mebelleri, çaga otaglary we naharhana üçin mebeller, žurnal stollary, kürsüler we diwanlar alyjylaryň dykgatyna hödürlenýär. Dürli reňk öwüşginlerindäki we bahalary boýunça tapawutlanýan ýokary hilli mebeller islendik otagy döwrebap derejede bezemäge hem-de gözelligini artdyrmaga, şeýle hem özüne çekiji we rahat gurşawy döretmäge mümkinçilik bererler.

Türk öndürijileriniň mebelleriniň görnüşleri bilen «Aýbölek» dükanynda tanşyp bilersiňiz, dükanyň salgysy: Aşgabat, Andalyp köçesi (Mir), 80-nji jaý. Telefon: (+993 12) 47 01 03, (+993 12) 47 01 04.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň