Ukraina hem Türkmenistan söwda öýlerini dörederler

07:3230.05.2015
0
901
Ukraina hem Türkmenistan söwda öýlerini dörederler

Ukrainada we Türkmenistanda iki ýurduň arasyndaky, aýratyn-da, kiçi we orta telekeçilik ugurlaryndaky söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge ýardam etjek söwda öýleri peýda bolup biler.

Şeýle ylalaşyklar ykdysady we medeni-gumanitar hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara ukrain-türkmen toparynyň bilelikdäki mejlisinde gazanyldy — diýip, Ukrainanyň wise-premýeri, ýurduň sebitara ösüş, gurluşyk we ýaşaýyş-durmuş hojalygy ministri Gennadiý Zubkonyň metbugat-gullugynda habar berdiler. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň