Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol boýunça 14 ýaşa çenli ýetginjekler ýygyndysy Merkezi Aziýanyň çempionatyna gatnaşar

12:3205.11.2022
0
16742

Futbol boýunça Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy (U14) Merkezi Aziýanyň Futbol Assosiasiýasynyň (MAFA) çempionatynda çykyş eder.

Bu halkara ýaryşy 11-18-nji noýabry aralygynda Täjigistanyň Gissar şäherinde geçiriler.

Eziz Annamuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky ýetginjekler ýygyndy toparymyzyň halkara ýaryşyna gatnaşmagy üçin ýerli toparlarymyzyň oýunçylarynyň 20-siniň çagyrylandygyny bellemek gerek.

MAFA-nyň çempionatynda ýetginjeklerden düzülen ýygyndy toparlaryň bäşigi gatnaşar – Türkmenistan, Owganystan, Eýran, Özbegistan, Täjigistan.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň