Ýaponiýada ýokary bilim we alymlyk derejesini almak isleýänlere

11:2612.05.2015
0
3154
Ýaponiýada ýokary bilim we alymlyk derejesini almak isleýänlere

Ýaponiýanyň hökümetiniň 2016-njy ýyl üçin Maksatnamasynyň (MEHT) çäklerinde Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Ýaponiýanyň uniwersitetlerinde ýokary bilim almak isleýänlere talyp hakyny we isleg bildirýänlere ylmy-barlag işgäriniň alymlyk derejesini edinmäge mümkinçilik döredýär.

Isleg bildiren dalaşgärler gerek bolan ähli resminamalary şu ýylyň 12-nji iýunyndan gijä galman, Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasyna gowşurmalydyrlar.

Synaglaryň geçiriljek ýeri barada soňrak, ilçihananyň telefonlary boýunça habar berler.

http://www.tm.emb-japan.go.jp/j/bunka j/study.html

http://www.tm.emb.japan.go.jp/ru/whatsnew_r/siken.html

Arzanyň görnüşi we Maksatnama barada ýokarda görkezilen saýtlar arkaly ýa-da Ýaponiýanyň ilçihanasyndan şu telefonlar boýunça 47-70-81, 47-70-82 maglumat alyp bolar.     

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň