Türkmenistanda ýurtda öndürilýän eksport harytlarynyň ýöriteleşdirilen katalogy neşir ediler

06:5311.05.2015
0
1087
Türkmenistanda ýurtda öndürilýän eksport harytlarynyň ýöriteleşdirilen katalogy neşir ediler

Türkmenistanda döwlet we hususy önüm öndürijiler tarapyndan öndürilýän harytlary daşary ýurtlarda giňden mahabatlandyrmak maksadynda ýöriteleşdirilen kataloglary çap etmäge taýýarlyk görülýär.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan taýýarlanan kataloglaryň ilkinji tapgyry türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir ediler. Olarda harytlaryň görnüşlerini, hil görkezijilerini, tehniki we beýleki häsiýetnamalaryny özünde jemleýän maglumatlar getiriler. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň