Türkiýäniň Aşgabatdaky wiza merkezi işgär kabul edýär

20:0225.09.2022
0
76496
Türkiýäniň Aşgabatdaky wiza merkezi işgär kabul edýär

Türkiýäniň Türkmenistandaky wiza merkezi goşmaça işgär kabul edýär. Bu baradaky bildirişler Gateway International kompaniýasynyň sosial ulgamlarynda peýda boldy.

Häzirki wagtda isleg bildirýänler üçin şu aşakdaky boş iş orunlary açyk:

  • wiza merkeziniň hünärmeni;
  • maglumat-habar beriş gullugynyň operatory;
  • maglumat ulgamy boýunça hünärmen;
  • kassir.

Işe girmäge isleg bildirýänler özleri hakyndaky giňişleýin rezýumeni (CV) şu elektron salga ugratmaly: ik@gateway.com.tr

Türkiýäniň Aşgabat şäherindäki wiza merkeziniň salgysy: 2127 köçe (G. Kuliýewa), 88-nji jaý.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň