Arhiw

Türkmenistanyň futbol toparlarynyň AFK-nyň kubogyndaky umumy statistikasy

11:0001.07.2022
0
530
Türkmenistanyň futbol toparlarynyň AFK-nyň kubogyndaky umumy statistikasy

Türkmenistanyň futbol toparlary üçin AFK-nyň kubogynda ýene bir möwsüm tamamlandy. Eýsem, şu möwsümiň netijelerini hem goşmak bilen, türkmen toparlary taryhda bu ýaryşda nähili netije görkezdiler? Bu sowala habarymyzda jogap berýäris.

 • Türkmenistanyň futbol toparlary şu wagta çenli AFK-nyň Kubogy ugrundaky ýaryşda 104 duşuşyk geçirdiler, meýilnamada görkezilen 1 duşuşyk bolsa geçirilmedi.
 • Türkmenistanyň futbol toparlary häzire çenli:

35 duşuşykda ýeňiş gazandylar;

45 duşuşykda ýeňildiler;

24 duşuşyk deňlikde tamamlandy.

 • Türkmenistanyň futbol toparlary häzire çenli:

Garşydaş derwezelere 145 pökgi geçirdiler;

Öz derwezesine 157 pökgi goýbertdiler.

 • Türkmenistanyň futbol toparlary häzire çenli:
 1. Gyrgyz Respublikasynyň toparlary bilen 21;
 2. Täjigistanyň toparlary bilen 20;
 3. Liwanyň toparlary bilen 11;
 4. Iordaniýanyň toparlary bilen 10;
 5. Bangladeşiň toparlary bilen 6;
 6. Hindistanyň toparlary bilen 6;
 7. Omanyň toparlary bilen 5;
 8. Ýemeniň toparlary bilen 4;
 9. Bahreýniň toparlary bilen 4;
 10. Siriýanyň toparlary bilen 3;
 11. Yragyň toparlary bilen 3;
 12. Özbegistanyň toparlary bilen 3
 13. Kuweýtiň toparlary bilen 2;
 14. ýurdumyzyň iki topary biri-biri bilen 2
 15. KHDR-nyň toparlary bilen 2
 16. Wýetnamyň toparlary bilen 2 gezek duşuşdy.
 • Şu wagta çenli AFK-nyň Kubogy ugrundaky ýaryşa Türkmenistandan 7 topar gatnaşdy. Olardan:

«Altyn asyr» 7 gezek;

«Balkan» («Nebitçi») 5 gezek;

«Ahal» 4 gezek;

«Nisa» 2 gezek;

HTTU («Ýedigen») 2 gezek

«Merw» 1 gezek;

«Köpetdag» 1 gezek gatnaşdy.

 • Iň netijeli futbolçylar

Ady, familiýasy

Topary

Gol sany

1

Altymyrat Annadurdyýew

«Altyn asyr», «Ahal»

22

2

Myrat Ýagşyýew

«Altyn asyr»

13

3

Serdar Geldiýew

«Altyn asyr»

4

4

Mämmedaly Karadanow

«Ahal», HTTU

7

5

Wahyt Orazsähedow

«Altyn asyr», «Dordoý»

8

 • Toparlaryň netijeleri:

Topar

Gol sany

«Altyn asyr»

63 (38 duşuşykda)

«Ahal»

39 (25 duşuşykda)

HTTU

18

«Balkan» («Nebitçi»)

15

«Nisa»

4

«Merw»

4

«Köpetdag»

2 (2 duşuşykda)

 • AFK-nyň kubogy ugrundaky ýaryşlarda Türkmenistanyň futbol toparlary daşary ýurt toparlary bilen näçe gezek duşuşdy?
 1. Istiklol (Täjigistan), 10 gezek
 2. Alaý (Gyrgyzystan), 9 gezek
 3. Dordoý (Gyrgyzystan), 11 gezek
 4. Hujand (Täjigistan), 8 gezek
 5. Al Nejmeh (Liwan), 6 gezek
 6. Al-Faisaly (Iordaniýa), 6 gezek
 7. Miktijoddha Sangsad (Bangladeş), 4 gezek
 8. Al-Wahdat (Iordaniýa), 4 gezek
 9. Al-Hidd (Bahreýn), 3 gezek
 10. Al Şaab Ibb (Ýemen), 2 gezek
 11. Al Jaiş (Siriýa), 2 gezek
 12. Olimpik Beýrut (Liwan), 2 gezek
 13. Ist Bengal Klub Kalkutta (Hindistan), 2 gezek
 14. Brozers Ýunion (Bangladeş), 2 gezek
 15. Al-Nasr (Oman), 2 gezek
 16. Dempo (Hindistan), 2 gezek
 17. Al-Muharrak (Bahreýn), 2 gezek
 18. Al-Hilal (Ýemen), 2 gezek
 19. Dofar (Oman), 2 gezek
 20. Al-Ansar (Liwan), 2 gezek
 21. Al-Kadsiýa (Kuweýt), 2 gezek
 22. Erbil (Yrak), 2 gezek
 23. Al-Ahed (Liwan), 2 gezek
 24. Bengaluru (Hindistan) 2 gezek
 25. «April 25», 2 gezek
 26. Al-Wahda (Siriýa), 1 gezek
 27. Al-Sakr (Ýemen), 1 gezek
 28. Fanja (Oman), 1 gezek
 29. Air Force (Yrak), 1 gezek.
 30. Hanoý (Wýetnam), 2 gezek;
 31. «Rawşan» (Täjigistan), 1 gezek
 32. «Nasaf» (Özbegistan), 2 gezek
 33. SSKA-Pamir (Täjigistan), 1 gezek
 34. «Neftçi» (Gyrgyzystan), 1 gezek
 35. «Sogdiana» (Özbegistan), 1 gezek
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň