Soňky habarlar

Arhiw

Maryda täze konditer kärhanasy ulanmaga berildi

20:2330.06.2022
0
15992

Mary etrabynyň çäginde konditer önümlerini we kartondan dürli görnüşdäki we ölçeglerdäki gutulary öndürýän kärhananyň ulanylmaga berilmeginiň dabarasy boldy. Bu barada «Maru Şahu-Jahan» gazeti habar berdi.

Onuň açylyş dabarasynda sebitiň ýolbaşçylary we ýaşaýjylary çykyş etdiler. Täze kärhana «Datly şerbet» hususy kärhanasyna degişlidir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň