Soňky habarlar

Arhiw

«Turkish Airlines» Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça ýörite howa gatnawlaryny guraýar

14:3025.06.2022
0
31372
«Turkish Airlines» Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça ýörite howa gatnawlaryny guraýar

«Turkish Airlines» awiakompaniýasy ýakyn günlerde Stambul — Aşgabat — Stambul ugry boýunça üç sany ýörite ýolagçy howa gatnawyny guraýar diýip, Atavatan Türkmenistan internet neşiri habar berýär.

Bu ýörite howa gatnawlary 2022-nji ýylyň 27-nji hem-de 30-njy iýunynda, şeýle-de 3-nji iýulynda guralar.

Bellesek, Türkmenistan bilen Türkiýänyň arasyndaky yzygiderli howa gatnawlary koronawirus pandemiýasy zerarly 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadylypdy.

Iýun aýyndan başlap «Turkish Airlines» awiakompaniýasy Türkiýeden Türkmenistana we yzyna gatnaw ugry boýunça ýörite howa gatnawlaryny hepdede bir gezek ýerine ýetirýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň