Arhiw

Türkmenistanyň gündogar sebitiniň uçurymlaryna orta bilim hakyndaky şahadatnamalar gowşuryldy

20:2020.06.2022
0
15557
Türkmenistanyň gündogar sebitiniň uçurymlaryna orta bilim hakyndaky şahadatnamalar gowşuryldy

Şu gün Lebap welaýatyndaky umumybilim berýän orta mekdepleri tamamlan uçurymlara orta bilim hakyndaky şahadatnama gowşuryldy.

Jeýhun.news web-saýtynyň habar bermegine görä, şu ýyl Lebap welaýatyndaky umumybilim berýän orta mekdebi okuwçylaryň 19 müň 300-den gowragy tamamlady. Bu bolsa geçen ýylkydan 1 müň 800 töweregi köpdür.

Belläp geçsek, geljekki täze 2022-2023-nji okuw ýylynda Lebap welaýatyndaky umumybilim berýän orta mekdepleriň 1-nji synpyna çagalaryň 31 müň 698-siniň gelmegine garaşylýar.

Ýadyňyzda bolsa, mundan ozal, Türkmenistanyň gündogar sebitinde umumybilim berýän orta mekdeplerde 19 müň 300-den gowrak okuwçynyň gutardyş döwlet synaglaryny tabşyrýandyklary barada habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň