Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdan Köneürgenje zyýarat otlusy guralar

19:3601.06.2022
0
50913
Aşgabatdan Köneürgenje zyýarat otlusy guralar

«Türkmendemirýollary» agentliginiň «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda Aşgabat — Köneürgenç ugry boýunça «Köneürgenç» taryhy-medeni döwlet goraghanasyna alyp gitmek we yzyna getirmek üçin ýörite zyýarat otlusyny gurnaýar.

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň «Turkmenportal» web saýtymyza beren maglumatyna görä, zyýarat üçin guraljak ýolagçy otlusy Aşgabat stansiýasyndan ugraýan wagty:
Aşgabat 17:10;
Içoguz 22:30 — 22:50;
Daşoguz 04:30 — 04:15;
Köneürgenç 08:00.

Köneürgenç stansiýasyndan ugraýan wagty:
Köneürgenç 19:00;
Daşoguz 21:45 — 22:15;
Içoguz 04:08 — 04:28;
Aşgabat 09:30.

Demir ýol otlusynyň restoran wagonynda ýolagçylar üçin dürli görnüşdäki tagamlar hödürlenýär.

Demir ýol otlularynyň petekleriniň bahalary:

Küpe wagony:
Çagalar üçin 83 manat 90 teňňe, uly adamlar üçin 146 manat 30 tenne.

2 adamlyk SW wagony
Çagalar üçin 125 manat 10 teňňe, uly adamlar üçin bolsa 263 manat 90 teňňe.

Goşmaça hyzmatlaryň tölegleri petegiň bahasynyň içine girýär.
Çaý, kofe, suw, süýjülik (toplumy) — 10 manat.
Multimediýa portaly — 10 manat.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň