Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky «Essa Maison» dükany Ýewropanyň ýokary hilli oturgyçlaryny we kreslolaryny hödürleýär

19:5623.05.2022
0
4832
Aşgabatdaky «Essa Maison» dükany Ýewropanyň ýokary hilli oturgyçlaryny we kreslolaryny hödürleýär

Aşgabatda ýaňy-ýakynda açylan «Essa Maison» dükany kiçi düzüm böleklerine çenli Ýewropanyň ýokary hil standartlaryna kybap gelýän özboluşly oturgyçlaryň hem-de kreslolaryň giň görnüşlerini alyjylara hödürleýär.

Bu haryt görnüşleri poslamaýan metal bilen dürli görnüşli polimer örtüginden bolup, buk hem-de hoz agaçlaryndan, mikro-welýur, nubuk, eko-deri we beýleki premium derejeli matalardan taýýarlanylýar. Bu mebeller nusgawy mebel görnüşlerinden häzirki bezeglere çenli dürli görnüşli mebellerden durýar.

«Essa Maison» dükanynyň oturgyçlary we kreslolary islendik öý gurşawyna täsin öwüşgin bermek bilen, dürli öý bezegi bilen stil we owadanlyk taýdan sazlaşykly utgaşygy emele getirer.

«Essa Maison» dükanynyň hünärmenleri bu önümleri alyjynyň islegine laýyklykda özbaşdak gurnap bererler.

Dükanyň ýerleşýän salgysy: Aşgabat şäheri, «Gül Zemin» söwda we dynç alyş merkezi, 1-nji gat.

Habarlaşmak üçin:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň